بایگانی برچسب: کوپر

شانک ماهیان

شانک‌ماهیان (Sparidae) یکی از خانواده‌های ماهیان است. از این نوع ماهی ها همچنین در یکی از انواع سوشی که به آن به تای گفته می‌شود استفاده میشود

سایت درحال بروزرسانی است.از صبرو شکیبایی شما سپاسگزاریم