بایگانی برچسب: روش طبخ کوسه ماهی

پودینی

پودینی یکی از غذاهای محلی قشم است که به دو صورت با کوسه ماهی و سفره ماهی طبخ می شود.

سایت درحال بروزرسانی است.از صبرو شکیبایی شما سپاسگزاریم