ماهی منجمد.jpg3  1 - راه شناخت ماهی منجمد

راه شناخت ماهی منجمد

ماهی منجمد و راه های شناخت آن :
یکی  از راه های نگهداری ماهی و میگو انجماد ان است اما این موضوع گاهی باعث بروز مشکلات میشود بدین صورت که افراد سود جو ماهی و میگو را در فصل ارزانی خریداری و منجمد میکنند و در فصل گرانی روانه بازار میکنند از همین رو شناخت تفاوت های ماهی منجمد از تازه در انتخاب ماهی و طعم و مزه و استفاده مکرر از ماهی و میگو را سبب شده که در نهایت به سلامتی خانواده می انجمد.

ماهی منجمد 1.jpg2  1 - راه شناخت ماهی منجمدماهی منجمد.jpg2  300x200 - راه شناخت ماهی منجمد

ماهی منجمد را در ۲ حالت می‌توان بررسی کرد؛ یکی در حالت انجماد و دیگر بعد از رفع انجماد. در حالت انجماد اگرچه تشخیص کهنه یا فاسد بودن ماهی به دلیل تاثیر فرآیند انجماد براحتی امکان‌پذیر نیست، اما چشمان فرو رفته و شیری رنگ و بوی نامطبوع ماهی منجمد کهنه قابل تفکیک است. معمولا مردمک چشم ماهی منجمد با کیفیت مطلوب باید دارای یک نقطه سفید رنگ باشد و بر سطح پوست آن سوختگی حاصل از انجماد و زردشدگی دیده نشود. زرد بودن پوست یا احتمالا گوشت ماهی، حاصل از اکسیداسیون و تجزیه و تخریب چربی‌های آن است که اغلب در شرایط نگهداری نامطلوب در سردخانه ایجاد می‌شود.

ماهی منجمد 2 - راه شناخت ماهی منجمد

ماهی منجمد 1 300x200 - راه شناخت ماهی منجمد

اما در بررسی بعد از رفع انجماد ماهی که بسیار مهم است، بهتر می‌توان کهنه یا فاسد بودن ماهی را تشخیص داد. در ماهی کهنه یا فاسد شده پس از رفع انجماد از برانش‌ها خونابه غلیظ و بد بو به رنگ قهوه‌ای خارج می‌شود، چشم‌ها کدر و بسیار گود رفته است. پوست و باله‌ها خشک و کدر بوده و براحتی کنده می‌شود و هنگام خالی کردن امعاء و احشای ماهی بوی نامطبوع به مشام می‌رسد. گوشت این گونه‌ ماهی‌ها نیز حالت سفت و ارتجاعی نداشته به طوری که با فشار انگشت روی گوشت فرورفتگی دائم در آن ایجاد شده و این گوشت هنگام پخت یا سرخ شدن از هم وا می‌رود.

اشتراک گذاری: