خرچنگ ۲ 1 - خرچنگ ها

خرچنگ ها

خرچنگ‌ها از خانواده سخت پوستان هستند. شکمشان کاملاً در زیر بدنشان پنهان است. روی بدن از پوسته‌ای سخت پوشیده شده‌است. همچنین آنها دارای یک جفت چنگال هستند. و در تمام اقیانوسهای جهان یافت می‌شوند اما برخی نیز در آب‌های شیرین و همچنین درون خشکی به ویژه در مناطق گرمسیری نیز زیست می‌کنند. اندازه خرچنگ‌ها بسیار متنوع است از خرچنگ نخودی که تنها چند میلی‌متر اندازه دارد تا خرچنگ عنکبوتی ژاپنی که طول پاهایش بیشتر از ۴ متر است.

خوراک 1 - خرچنگ ها

خرچنگ 300x225 - خرچنگ ها

خرچنگ‌ها همه‌چیزخوار هستند آنها به ویژه از جلبک و سایر غذاها دیگر شامل نرم‌تنان ٬کرم‌ ها، سختپوستان دیگر، قارچها و باکتریها و خرده غذاهایی که در دسترسشان باشد تغذیه می‌کنند. برای بسیاری از آنها، یک رژیم غذایی حاوی مواد گیاهی و حیوانی، باعث رشد سریع‌تر و بیشتر زنده ماندن آنها می‌شود.

خوراک - خرچنگ ها

خرچنگ های خوراکی جنوب کشور به دو نوع تقسیم بندی مشوند

خوراک سینگو 1 - خرچنگ ها

خرچنگ آبی

خرچنگ ۲ 300x276 - خرچنگ ها

خرچنگ دریای عمیق(نارنجی)

 

سینگو قرمز 300x204 - خرچنگ ها

خواص خرچنگ دریایی

خاصیت :سوخته اش از هر سوخته دیگر لطیف تر است

آرایش :سوخته اش دندان را پاکیزه نگه می دارد و لکه های سیاه و کک و مک را از رخساره می زداید

قرحه :سوخته اش زخم چرکین را خشک می کند و در گری سودمند است

چشم :اشک را مانع است و همراه نمک بسایند ناخنه را از بین می برد

فتیله از آن بسازند و بر پلک بمالند گری پلک را از بین می برد و در جلا دادن چشم بسیار سودمند است.

خرچنگ ابی 1 - خرچنگ ها

تشخیص جنسیت

نر و ماده 1 e1514044316624 - خرچنگ هاو ماده e1511884022125 300x110 - خرچنگ ها

اشتراک گذاری:

دیدگاه‌ها بسته شده است.