درباره ما

عرضه ماهی تازه صید روز (گرگور و قلاب)

ادرس :جزیره قشم – سایت صیدان دوحه-غرفه ۱

شماره تماس ۰۹۱۷۹۰۳۱۲۷۳-۰۹۱۷۹۵۸۵۷۰۹