گزارش هواشناسی دریایی

گزارش هواشناسی دریایی جمعه ۱۳ بهمن هرمزگان: شرایط قابل تحملی در این بنادر و همچنین به مسیرهای دریایی به سمت بنادر امارات برقرار می باشد. البته باید به وزش سطحی ادامه مطلب

خوراک جگر ماهی هوور

خوارک جگر ماهی هوور ماهی های هم مث ادمها جگر دارند البته نمیتوان  از جگر آنها استفاده غذایی نمود الا ماهی هوور که از دیرباز اهالی قشم این غذای خوشمزه رو ادامه مطلب

 گزارش هواشناسی

 گزارش هواشناسی دریایی چهار‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ وضعیت ناپایدار جوی در خلیج فارس همچون روزهای گذشته با تغییراتی جزیی تداوم خواهد داشت. این ناپایداری در بنادر خوزستان و بخصوص بوشهر ادامه مطلب

هواشناسی دریایی

 گزارش هواشناسی دریایی سه‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ وضعیت ناپایدار جوی در خلیج فارس همچون روزهای گذشته با تغییراتی جزیی تداوم خواهد داشت. این ناپایداری در بنادر خوزستان و بخصوص بوشهر ادامه مطلب

هواشناسی دریایی

گزارش هواشناسی دریایی دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ ➖ هرمزگان: از بامداد روز دوشنبه، با چرخش باد از سمت شمال شرقی، از شدت جریان ناپایدار کاسته شده و شرایط به گونه ادامه مطلب