پوست کندن میگو

اموزش پوست کندن میگو ادامه مطلب

راه شناخت ماهی منجمد

ماهی منجمد و راه های شناخت آن :
یکی  از راه های نگهداری ماهی و میگو انجماد ان است اما این موضوع گاهی باعث بروز مشکلات میشود بدین صورت که افراد سود جو ماهی و میگو را در فصل ارزانی خریداری و منجمد میکنند و در فصل گرانی روانه بازار میکنند از همین رو شناخت تفاوت های ماهی منجمد از تازه در انتخاب ماهی و طعم و مزه و استفاده مکرر از ماهی و میگو را سبب شده که در نهایت به سلامتی خانواده می انجمد. ادامه مطلب