گزارش هواشناسی دریایی

گزارش هواشناسی دریایی جمعه ۸ دی ۱۳۹۶   هرمزگان: طبق هشدارهای قبلی، از بامداد روز جمعه، با افزایش بادهای شمال شرقی (باد نعشی)، نواحی شرقی و مرکزی هرمزگان و به ادامه مطلب

هواشناسی دریایی

گزارش هواشناسی دریایی پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶   هرمزگان: طبق هشدارهای قبلی، از بامداد روز چهارشنبه، با افزایش بادهای شمال شرقی (باد نعشی)، نواحی شرقی و مرکزی هرمزگان و به ادامه مطلب

هواشناسی دریایی

گزارش هواشناسی دریایی چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ وزش بادهای شمال غربی در محدوده دریایی خوزستان و بوشهر تا ظهر روز چهارشنبه تداوم داشته و پس از آن و به تدریج ادامه مطلب

هواشناسی دریایی

گزارش هواشناسی دریایی دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶ به مانند روزهای گذشته، کلیه مناطق دریایی جنوب ایران تا قبل از نیمه شب دوشنبه از وضعیتی تقریباً مناسب و متعادل برخوردارخواهند بود ادامه مطلب

هواشناسی دریایی

گزارش هواشناسی دریایی شنبه ۲ دی ۱۳۹۶ کلیه مناطق دریایی جنوب ایران در روزهای شنبه تا دوشنبه با وضعیتی تقریباً مناسب و متعادل مواجه خواهند بود و بجز بادهای سطحی ادامه مطلب

گزارش هواشناسی دریایی

گزارش هواشناسی دریایی جمعه ۱ دی ۱۳۹۶ = اولین روز از زمستان ۱۳۹۶ در آخرین لحظات از پاییز ۹۶ و در شرایطی از طبیعت زیبا قرار داریم که انتظار و ادامه مطلب