گزارش صبحگاهی شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶

🔴 بنادر مرکزی هرمزگان؛ بادهای شرقی تا شمال شرقی – سرعت باد ۱۲ تا ۲۰ و در ساعات اولیه صبح تا ۳۰ نات – ارتفاع موج ۲ تا ۳ و در ساعات اولیه صبح تا ۵ پا – دید تا ۸ مایل دریایی همراه با گردوغبار محلی – اتخاذ تمهیدات لازم در تردد کلیه شناورها

🔵 بنادر غربی هرمزگان؛ بادهای شرقی تا شمال شرقی -سرعت باد ۱۲ تا ۲۰ نات – ارتفاع موج ۲ تا ۳ پا – دید افقی کمتر از ۷ مایل دریایی همراه با گردوغبار و کاهش دید – اتخاذ تمهیدات لازم در تردد کلیه شناورها

🔴 بنادر شرقی هرمزگان؛ بادهای شرقی تا شمال شرقی – سرعت باد ۱۲ تا ۲۰ و در ساعات اولیه صبح تا ۳۰ نات – ارتفاع موج ۲ تا ۳ و در ساعات اولیه صبح تا ۵ پا – دید تا ۸ مایل دریایی همراه با گردوغبار محلی – اتخاذ تمهیدات لازم در تردد کلیه شناورها

🔴 بنادر بوشهر؛ بادهای شمال تا شمال غربی – سرعت باد ۱۲ تا ۲۰ و حداکثر ۲۵ نات – ارتفاع موج ۱ تا ۳ و حداکثر تا ۵ پا – دید افقی کمتر از ۷ مایل دریایی همراه با گردوخاک و کاهش دید – تمهیدات لازم در تردد کلیه شناورها

🔴 بنادر خوزستان؛ بادهای غربی تا شمال غربی – سرعت باد ۱۲ تا ۲۰ و حداکثر ۲۵ نات – ارتفاع موج ۱ تا ۳ و حداکثر تا ۵ پا – دید افقی کمتر از ۷ مایل دریایی همراه با گردوخاک و کاهش دید – تمهیدات لازم در تردد کلیه شناورها

🔵 بنادر سیستان و بلوچستان؛ بادهای شمال شرقی تا جنوب شرقی – سرعت باد ۱۲ تا ۲۰ نات – ارتفاع موج ۲ تا ۳ پا – دید کمتر از ۸ مایل دریایی همراه با گردوغبار محلی و کاهش دید افقی – احتیاط در تردد کلیه شناورها به ویژه صیادی

انجمن هواشناسی قشم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *