درباره ما

عرضه ماهی تازه صید روز (گرگور و قلاب)

ادرس :جزیره قشم – سایت صیدان-غرفه ۴

شماره تماس ۰۹۱۷۹۰۳۱۲۷۳-۰۹۱۷۹۵۸۵۷۰۹-۰۹۱۷۱۶۹۶۶۷۲